Gevolgen van de gasketelwet

Per 1 oktober 2020 is de nieuwe ‘Gasketelwet’ in werking getreden. Dit betekent, dat vanaf deze datum uitsluitend gecertificeerde installateurs werkzaamheden mogen verrichten aan cv-ketels. Niet alleen moet een installatiebedrijf gecertificeerd zijn, maar ook iedere CV monteur afzonderlijk moet een bewijs van vakmanschap behalen door middel van een theorie- en praktijk examen. Het uitvoeren van onderhoud, repareren van storingen, installeren van nieuwe CV ketels en in bedrijf stellen van installaties moet verlopen volgens een bepaald protocol dat is vastgelegd in een kwaliteitshandboek. Onderhoudswerkzaamheden en inbedrijfstellingen worden via een certificerende instelling afgemeld in een landelijke database. Om de kwaliteit te kunnen waarborgen worden door de certificerende instelling steekproefsgewijs controles uitgevoerd.

K.G. onderhoud en Installatietechniek heeft in eigen beheer de webapplicatie www.repaird.nl laten ontwikkelen, waarmee eenvoudig periodiek onderhoud en inbedrijfstellingen geregistreerd kunnen worden. Alle waardes en bevindingen worden vastgelegd in een inspectierapport dat voldoet aan de eisen volgens de BRL6000-25. Tevens worden alle gegevens en documenten in een digitaal gebouw gebonden dossier opgeslagen en kan te allen tijde worden geraadpleegd. Om aan de garantievoorwaarden te voldoen, stellen CV-ketel fabrikanten verplicht het toestel periodiek te laten onderhouden. Vanaf 1 april 2022 bent u als woningeigenaar in overtreding wanneer werkzaamheden aan uw CV installatie worden uitgevoerd door een NIET gecertificeerd installatiebedrijf. K.G. onderhoud en installatietechniek is voorbereid op de toekomst en voldoet inmiddels aan alle vereisten.