Langere levensduur cv-ketel, kans op cv-ketel storingen vrijwel nihil, uw verzekering dekt schade bij brand, u bespaart tot €450,- op uw stookkosten

De kosten voor levensonderhoud zijn in het bijzonder het afgelopen jaar sterk gestegen. De energiekosten zijn hier voor een belangrijk deel medeverantwoordelijk voor. Gezinnen die een variabel contract hebben zijn eind 2021 geconfronteerd met een verdubbeling van de maandelijkse energiekosten. Om deze reden zoeken huishoudens naar kostenposten waarop zij kunnen besparen. In de praktijk zien wij dat het periodiek onderhoud van de cv-ketel een kostenpost is waarop men ten onrechte bezuinigt. Wij lichten dit in deze blog in het kort toe aan de hand van de bovenstaande punten.

Periodiek onderhoud cv-ketel zorgt o.a. voor besparing € 450,- stookkosten

Wanneer u nalaat om uw cv-ketel periodiek te laten onderhouden door een gecertificeerde cv-monteur als K.G. – onderhoud en installatietechniek Rotterdam, dan kan dit de volgende gevolgen voor u hebben:

  • U laat een besparing van wel € 450,- op uw stookkosten liggen. Wanneer het periodiek onderhoud cv-ketel door een gecertificeerd cv-monteur gebeurt, dan wordt de cv-ketel afgesteld volgens de laatste richtlijnen van de cv-ketel fabrikant. Dat geldt ook voor de instellingen van uw cv-ketel. Onderdelen worden gereinigd en afgesteld, zodat een optimale en zuinige verbranding ontstaat
  • Uw cv-ketel gaat jaren langer mee. Door uw cv-ketel periodiek te laten onderhouden brandt deze beter. Bovendien worden problemen al in een vroeg stadium ontdekt en hersteld
  • Kans op cv-ketel storing is nihil. Wanneer u uw cv-ketel periodiek laat onderhouden door een gecertificeerd cv-monteur als K.G. – onderhoud is de kans op storingen nihil. Dit scheelt u niet alleen overlast, maar vooral hoge kosten. Vaak gebeurt een storing in het weekend.
  • Uw verzekering dekt altijd de schade bij brand. Wanneer u aan kunt tonen dat uw cv-ketel jaarlijks door een gecertificeerd cv-monteur is gedaan heeft u bij brand nooit problemen met uw verzekering. Omgekeerd geldt hetzelfde. U bent verwijtbaar wanneer u geen periodiek onderhoud heeft laten uitvoeren. Per 1 januari 2023 is elk huishouden zelfs verplicht om periodiek onderhoud te laten doen. De nieuwe Gasketel wet is dan van kracht.

Hopelijk hebben wij u een beeld kunnen schetsen waarom periodiek onderhoud van uw cv-ketel belangrijk is en dat u er onverstandig aandoet om te besparen op onderhoud.