Nieuw advies voor beugelen van rookgasafvoeren Rogafa

Collectief advies rookgasafvoer fabrikanten geldt vanaf februari 2022

In de nieuwe Gasketelwet, die vanaf 1 april 2022 van kracht is, staat veiligheid voorop. Niet langer is het vanaf deze datum toegestaan dat niet gecertificeerde CV monteurs reparaties en onderhoud verzorgen. Hier zal vanaf deze datum streng op gecontroleerd worden. Doel is om het aantal onnodige ongelukken met CV installaties sterk terug te dringen.

Ook de fabrikanten van CV ketels en leveranciers van toebehoren zijn bezig om de veiligheid van gezinnen en bedrijven waar mogelijk te verbeteren. Dat geldt ook voor de Nederlandse vereniging voor rookgasafvoer fabrikanten die verenigd zijn in de Rogafa. Vaststaat, dat een goed gebeugelde rookgasafvoer bijdraagt tot de veiligheid van een verwarmingssysteem. De kans dat delen van een rookgasafvoer koolmonoxide gaat lekken, als gevolg van harde / storm is klein wanneer deze goed gebeugeld zijn.

Dankzij voortschrijdend inzicht zijn de rookgasafvoer fabrikanten gezamenlijk met een nieuw advies gekomen aangaande het beugelen van rookgasafvoeren. Reden hiervoor is, dat het materiaal waarvan rookgasafvoeren worden gemaakt door de hoge temperatuur van de rookgassen uitzet. Om elk risico te vermijden wordt daarom nadrukkelijk geadviseerd om elke mof uitgezonderd één te beugelen. Hierdoor kan een goed functionerende en veilige rookgasafvoer gegarandeerd worden.

Als erkend en gecertificeerd CV monteur kiest K.G. onderhoud en Installatietechniek altijd voor kwaliteit, service en veiligheid. Wij nemen daarom dit advies graag over.